19. marraskuuta 2015

Syyskokous

Muistutus vielä kaikille, tänään seuralla syyskokous
ja tässä esityslista.


LUMIMETSÄN NUORISOSEURAN SYYSKOKOUKSEN 2015 ESITYSLISTA
 1. KOKOUKSEN AVAUS
 2. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT (2kpl) JA ÄÄNTENLASKIJAT (2kpl)
 3. TODETAAN KOKOUKSEN OSANOTTAJAT, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Kokous on laillinen ja päätösvalteinen, jos siitä on ilmoitettu sovitulla tavalla vähintään viikko ennen kokousta.
 4. VAHVISTETAAN KOKOUKSEN ESITYSLISTA TYÖJÄRJESTYKSEKSI
 5. KÄSITELLÄÄN JOHTOKUNNAN ESITYS SEURAAVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMAKSI JA PÄÄTETAAN SIITÄ
 6. MÄÄRÄTÄÄN JÄSENMAKSUISTA
 7. VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA SEKÄ NÄILLE VARAMIEHET TARKASTAMAAN SEURAAVAN VUODEN TILIT, TALOUS JA HALLINTO
 8. ESITETÄÄN JOHTOKUNNAN LAATIMA SEURAAVAN VUODEN TALOUSARVIO JA PÄÄTETÄÄN SIITÄ
 9. VALITAAN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJA SEURAAVAKSI VUODEKSI
 10. PÄÄTETÄÄN JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ JA VALITAAN JÄSENET EROVUOROISETEN TILALLE JA KAKSI YLIMÄÄRÄISTÄ JÄSENTÄ
 11. VALITAAN EDUSTAJA JA VARAEDUSTAJA TARVITTAESSA ERI KOKOUKSIIN JA YHTEISÖIHIN
 12. NIMITETÄÄN TARVITTAESSA ERITYISALOJEN VALIO- JA TOIMIKUNNAT SEKÄ VALITAAN NIIHIN JÄSENET
 13. PÄÄTETÄÄN SEURAN KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAVASTA NÄIDEN SÄÄNTÄJEN 7. §:N MUKAISESTI
 14. KÄSTIELLÄÄN ALOITTEET JA MUUT JOHTOKUNNAN ESITTÄMÄT ASIAT
 15. PÄÄTETÄÄN KOKOUS