9. elokuuta 2017

6. marraskuuta 2016

TULEVAN SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA

LUMIMETSÄN NUORISOSEURAN SYYSOKOUKSEN 2016 ESITYSLISTA

1.       KOKOUKSEN AVAUS
2.       VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT (2KPL) JA ÄÄNTENLASKIJAT (2KPL)
3.       TODETAAN KOKOUKSEN OSANOTTAJAT, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos siitä on ilmoitettu sovitulla tavalla vähintään viikko ennen kokousta.
4.       VAHVISTETAAN KOKOUKSEN ESITYSLISTA TYÖJÄRJESTYKSEKSI
5.       KÄSITELLÄÄN JOHTOKUNNAN ESITYS SEURAAVAN VUODEN TOIMINTA SUUNNITELMAKSI JA PÄÄTETÄÄN SIITÄ
6.       MÄÄRÄTÄÄN JÄSENMAKSUISTA
7.       VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA SEKÄ NÄILLE VAHAMIEHET TARKASTAMAAN SEURAAVAN VUODEN TILIT, TALOUS JA HALLINTO
8.       ESITETÄÄÄN JOHTOKUNNAN LAATIMA SEURAAVAN VUODEN TALOUSARVIO JA PÄÄTETÄÄN SIITÄ
9.       VALITAAN JOHTOKUNNAN PUHEEN JOHTAJA SEURAAVAKSI VUODEKSI
10.   PÄÄTETÄÄN JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ JA VALITAAN JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE JA KAKSI YLIMÄÄRÄISTÄ JÄSENTÄ
11.   VALITAAN EDUSTAJA JA VARAEDUSTAJA TARVITTAESSA ERI KOKOUKSIIN JA YHTEISÖIHIN
12.   NIMITETÄÄN TARVITTAESSA ERITYISALOJEN VALIO- JA TOIMIKUNNAT SEKÄ VALITAAN NIIHIN JÄSENET
13.   PÄÄTETÄÄN SERUAN KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAVASTA NÄIDEN SÄÄNTÖJEN 7. §:N MUKAISESTI
14.   KÄSITELLÄÄN ALOITTEET JA MUUT JOHTOKUNNAN ESITTÄMÄT ASIAT
-          Keskustellaan nuorisoseuran tulevaisuudesta

15.   PÄÄTETÄÄN KOKOUS